4. Ετοιμασίες για το ταξίδι

Η ενότητα 4 «Ετοιμασίες για το ταξίδι» έχει, σύμφωνα με το βιβλίο Δασκάλου, ενδεικτική διάρκεια 8-10 ώρες και στόχους:

  • Κατανόηση της λειτουργικότητας ενός καταλόγου (λίστας)
  • Παραγωγή γραπτού λόγου: δημιουργία καταλόγου
  • Ταξινόμηση λέξεων με βάση σημασιολογικά κριτήρια
  • Αλφαβήτιση
  • Φωνολογική συνειδητοποίηση-επίγνωση: διάκριση ήχων

4

Στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων προτείνεται το κείμενο της Μαρίας Φραγκιά «Ξ….όπως Ξφίας»  (42-44).

Συνέχεια ανάγνωσης

Advertisements

Αλφαβητική σειρά

alfavitiki_seira_arkas Συνέχεια ανάγνωσης